Bolagsfakta Tarpan AB

Tarpan Logo1
Verksamhet/Ändamål

  • Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom animalieproduktion, vin, organisations-, lednings- och marknadsföringsfrågor.
  • Det skall även, via sina bifirmor, bedriva ekologisk animalieuppfödning och försäljning, …

Örby Angus Logo1dBifirmas verksamhet/ändamål

  • The Left Coast: För den del av verksamheten som avser framtida handel med vin och sprit
  • Örby Angus: För den del av verksamheten som avser ekologisk animalieuppfödning och försäljning.

 

Tidigare uppdragsgivare, ett urval

  • 2008 start av bifirma Örby Angus och Left Coast
  • 2004-2007 Uppsala Tourism
  • 2004-2005 StoGuide
  • samt löpande t o m 2005: Institutet för Högre Marknadsföring (IHM), Folkuniversitetet, Institutet för Högre Utbildning (IIU) m fl utbildnings- och föreläsningsuppdrag

Svensk näringsgrensindelning, SNI