Är man minst, så får man vara smart…

IMG_0361.JPG.jpg

Yngsta kalven, Ciccoria, är en månad yngre än de andra kalvarna, så hon har ibland lite svårt att knuffa sig fram till maten. Det har hon nu löst på det eleganta sättet att hon kliver in och ställer sig mitt i maten och där härskar hon utan konkurrens, för de andra kalvarna är så stora så de kan inte ta sig in. Ibland lägger hon sig rakt över foderbordet och tar sig en liten tupplur. Då kommer ingen av de andra kalvarna åt sin mat…