Offne lamm, Åre

OBS! UPPFÖDNING AV NÖT AVVECKLAD! Gården Vassunda-Örby såld.

 

Året Runt 2017

Året Runt 2017

IMG_3767IMG_3768

 

 

 

 

.

Naturlig föda, naturligt sund – naturligt vis!

image image image

I Offne, Åre föder jag upp lamm, på gammaldags vis. Djur som betar saftigt gräs med smakrika örter på naturbete! Det innebär att mina djur får gå ute och beta fr o m maj till oktober. På vintern fr de hö, hösilage och ensilage från egna vallar. Allt är ekologiskt! Min uppfödning gynnar djur, människa och natur! Ett bra liv ger ett gott kött. Kött till försäljning

Varför naturbete ?

Miljöpris 2014

Miljöpris 2014

Jag skaffade mina djur i syfte att hålla landskapet öppet, bidra till att bevara en historisk kulturmiljö, rädda utrotningshotad flora och fauna samt nyttja delar av mina marker där det inte går att bedriva jordbruk eller bete av hästar. Därför valde jag Pälsfår som är en robust ras som kan beta i mager terräng, uppe i skogskanterna och i de områden där rös och fornminnen begränsar möjligheten för moderna jordbruksmaskiner att komma fram.

 

Läs mer om vad WWF säger om naturbete!

Läs mer om vad WWF säger om  hur betydelsefullt naturbetet är!

Jag hävdar alltså gammal Naturbetesmark och bidrar till överlevnad för utrotningshotade djurarter som t ex vissa fåglar, bin och humlor samt en riklig flora av gamla svenska ängsblommor som nästan utrotats av det industriella jordbruket.

Jag skulle kunna certifiera uppfödningen som Naturbeteskött, – men jag finner i dagsläget att detta är en onödig kostnad i en trängd ekonomi – då nuvarande regler för certifiering inte säger något om kvalitén på köttet, utan bara berättar att djuren betar till 50% på naturbetesmark under 50% av betesperioden. På vintern kan 30% av fodret till dessa certifierade djur bestå av ’lite-vad-som-helst’ som kan inrymmas i begreppet kraftfoder.

Varför ekologiskt?

Att certifiera mig som ekologisk finner jag dock viktigare och har därför satsat på att certifiera mig som EU-ekologisk uppfödare. Detta då jag inte vill betala extra för KRAV’s varumärke. Jag bygger och investerar hellre i mitt eget varumärke för den merkostnad som en KRAV-märkning skulle medföra. Det certifieringsorgan som jag har valt är SMAK: SE-EKO-03. Läs mer: Nationella riktlinjer för ekologisk certifiering.

Läs gärne mer om skillnaden mellan KRAV och EU-certifiering

Varumärket som visar att produkten är certifierad. Läs gärna mer om skillnaden mellan KRAV- och EU-certifiering.

Friska djur medicineras inte i förebyggande syfte. För mig är det viktigt att den mat jag äter så långt som möjligt är ren från gifter, föroreningar, antibiotika och andra onaturliga ämnen.

Det är därför vi som uppföder ekologiskt inte gödslar växterna med snabbverkande konstgödsel. Här gödslas istället med djurgödsel och växtrester. Det förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i jorden.

På gården används inte heller syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Om sådana preparat kommer ut i naturen kan de ge växter och djur nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning m m. Det handlar också om min hälsa som uppfödare. Jag vill inte behöva skydda mig mot farliga kemiska bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel används framförallt mot ogräs, men också mot insekter och svamp. Men om vissa arter dör, så påverkas balansen i naturen. När vi har färre blommor i fälten, så får vi också färre humlor, fjärilar och fåglar. På en ekologisk gård finns det därför ett rikare djurliv i och omkring odlingarna.

10542966_10152683485523993_8451657277685779052_oAtt välja att vara ekologiskt innebär hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden. Djuren har fått växa och mogna på sina egna villkor. Djuren får ekologiskt foder, utevistelse och rekreation. Omtanken om djuren gör att du kan äta kött med gott samvete.

Ekologisk mat är ärlig. Inga syntetiska färgämnen, tillsatta smakämnen, sötningsmedel eller aromämnen. Inga härdade fetter eller genmodifierade organismer.

Ekologisk mat är naturligt hälsosam. Ekologiska får äter gräs – som visat sig öka halten av den nyttiga Omega-3-fettsyran i kött och mjölk. Det finns också undersökningar som visat på mer C-vitamin och naturliga antioxidanter i ekologiska grönsaker.

Användningen av genmodifierade organismer har ökat lavinartat över hela världen. Ekologiska bönder och livsmedelsproducenter tar det säkra före det osäkra och använder inte GMO i sina produkter.

12027749_10153704763933993_1566552982213433549_nDet finns flera skäl till varför vi inte tillåter GMO. Dels anser vi att naturen är tillräckligt bra som den är. Den behöver inte förändras. Men riskerna med GMO, och framförallt spridningen till den vilda naturen och till ekologiska odlingar, är i dagsläget inte tillräckligt utredda.

Det ekologiska jordbruket strävar efter att hushålla med tillgångar och utnyttja resurser som finns på platsen. Jag odlar själv allt foder till mina djur och sprider sedan deras gödsel tillbaka till åkern. Det gör att mer av näringsämnena cirkulerar lokalt.

12038564_10153704763938993_5993420227824827925_nDet viktiga näringsämnet kväve produceras också lokalt och naturligt. Istället för att köpa in konstgödsel odlar jag klöver för att fånga luftens kväve och göra det tillgängligt för växterna. Eftersom det går åt mycket energi för att framställa och frakta konstgödsel kan även energianvändningen bli lägre på den ekologiska gården.

Det finns dock fortfarande en svaghet i ekologisk uppfödning – man tillåter fortfarande kraftfoder! Det gör inte jag!

Varför bara gräs som föda?

Man kan dela in djur efter vad dom äter: köttätare, allätare och växtätare. Växtätarna delas sedan in i vad för slags växter dom äter: fruktätare, gräsätare, fröätare. Kor och får är gräsätare. Till skillnad från t ex råttor som är fröätare. Kraftfoder är fröer och passar bättre till råttor.

Kraftfoder är koncentrerat djurfoder till framför allt nötkreatur och får, för att komplettera grovfodret (ensilage med mera). Det utgörs vanligen av spannmålrapskakasoja med mera, men även biprodukter från livsmedelsindustri såsom melassdrav och vassle.

Produkterna från alla industriuppfödda djur som får kraftfoder har hög halt Omega-6 och ytterst lite Omega-3 vare sig det är: kött av olika sorter, odlad fisk, kyckling eller ägg. Detta är inte nyttigt för oss, – kanske t o m  väldigt skadligt, då höga halter av Omega-6 ger inflammationer i våra kroppar. Omega-3 är nyttigt och inflammationshämmande. Det måste finnas en balans mellan Omega-3 och Omega-6.

Mina djur är idisslare och får inget annat än grovfoder som är gräs, örter och löv.  Bete och vallfoder ger ett nyttigare kött! Därför är mina nöt och lamm naturligt uppfödda – fritt betande på bara gräs, örter och löv (på vintern i form av hö, hösilage och ensilage). Natur-/gräsbetande djur uppvisar samma fina fettsyrekvot Omega-3/Omega-6-fettsyrorna 1/1-1/2 som vilda betesdjur och vildfångad lax. Detta är mat som vi människor är anpassade till och som vi mår bra av att äta.

Slutuppfödning på hög giv av kraftfoder kan på väldigt kort tid rubba och förstöra den fina balansen mellan de essentiella fettsyrorna och få halten av Omega-6 att skjuta i höjden!

Dessutom gör kraftfoder att muskeln fylls med vatten. Då får du ett smaklöst kött som kokar bort i stekpannan.

Så spänn ögonen i uppfödaren och kräv garanti på spannmålsfritt kött!

Varför tar det så lång tid i din uppfödning?

Uppfödningen på gräs gör att mina djur växer i sin egen takt, vilket i sin tur betyder att det tar mycket längre tid att få fram ett slaktmoget djur och att jag har mycket högre omkostnader för foder, strö och liknande än de industriellt uppfödda djuren.

De industriuppfödda djuren får leva ett stillastående, onaturligt liv och uppföds på billigast möjliga vis på stor andel kraftfoder (spannmål, majs, soja…) för extra snabb tillväxt och högsta vattenhalt i köttet. Mycket av det kött vi importerar kommer från industriell uppfödning!

Mina djur är inte stillastående, utan kan röra sig fritt.

Varför stressfri hantering av djur?

Allt runt mina djur är uppbyggt för att de ska hanteras så stressfritt som möjligt. Det ger lugna djur, en högre kvalité på köttet och en säkrare hantering för mig som arbetar med djuren, vilket innebär minskad olycksrisk.

Lammen får gå med sina mödrar ända tills de är 5-6 månader gamla, då de avvänjs. De stannar fortfarande kvar i samma grupp som de är födda och uppväxta i. Det ger lugna och trygga djur.

Jag har valt ett litet slakteri som ligger bara bara några mil från gården. Detta för att undvika långa transporter.

Jag försöker att undvika all typ av omgruppering dagarna före slakt för att inte stressa djuren. Jag skickar alltid en grupp djur tillsammans, aldrig enskilda individer. Jag har lärt mig vilka transportörer jag ska undvika för att slippa onödig stress vid pålastning och transport.

Återtag och försäljning av kött

812774_10151462279823993_1000201567_o-1Jag säljer genom ett så kallat återtag från slakteriet. Återtag innebär att jag levererar till slakteriet och får tillbaka köttet i lådor, styckat och klart. I samband med slakt och återtag har du möjlighet att lägga in en beställning av köttlåda, du kan även tinga kött inför nästa slakt. Se mer om köttet under sida: Kött till försäljning